Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

 

 

Надя ПОПОВА

ВРЕМЕ ЗА СЪБИРАНЕ
НА КАМЪНИ

Документалните четива са били привлекателни за читателя от литературен, интелектуален тип, за човека, който търси в писаното слово не забавление или пикантни подробности, а нещо повече – истината за явления и хора, щрихи към времето. Този читател си задава въпроси и търси отглас на соб-ствените си преживявания в съдбите на другите, в превратностите на личното и общественото битие, в парадоксите, въздигащи хората на духа или обричащи ги на отрицание, често дори на анонимност. В този контекст книгата на Марин Ботунски е много ценна. Освен че изважда на бял свят общоизвестни имена и свързаните с тях събития, тя насочва вниманието ни и към по-слабо „озвучени” творци, незаслужено подминавани или направо забравени (като например покойния вече поет Траян Първанов, писателя Живко Сотиров или художника Тодор Ваков).
Събраните в книгата портрети на повече от 40 български и руски творци са стоплени от личното познанство на автора с тях, от общи преживелици през различните години, някои са подкрепени и с документални свидетел- ства: писма, автографи, богат снимков материал.
Какво всъщност се крие зад заглавието „Ранни дългове”? В оригиналния си предговор М. Ботунски прави уговорката, че това е неговият единствено възможен човешки жест, жест на благодарност и съпричастие, начинът „да каже добрата дума овреме”, когато тя все още може да бъде чута. Но с горчивина констатира, че вече е на-трупал доста „ранни дългове” – неказани, макар и заслужени добри думи за хората, „обдарили” го с чудесни срещи и приятелства, дали му възможност да види „възходи и падения, яка българска вяра и обвито в патос безверие”…
Сред героите на неговите очерци, или есета, или портрети са Константин Павлов, Иван Динков, Стефан Цанев, Иван Пауновски, Александър Миланов, Дамян Дамянов, Н. Инджов, Й.Радичков, Д. Цончев; художниците Иван Фунев, Найден Петков, Цветко Йорданов, диригентката Радосвета Бояджиева, артистите Иван Кондов, Никола Дадов, Джуни Александрова, Юлия Ганчева, Белла Цонева, Иван и Цветана Гайдарджиеви, режисьорите Васил Луканов и Леон Даниел… Руските писатели К. Симонов, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина, А. Вознесенски, Р. Рождественски…
Художественото въздействие на тази книга до голяма степен е обусловено от фрагментите, наречени дневникови. Много са интересни – и като композиционен похват, и чисто съдържателно – тези бележки вмъквания; те биха могли да се възприемат и като самостоятелни есета, но в случая ролята им е поливалентна: коректив, контрапункт, своебразен лиазон между отделните повествования за един или друг творец. Благодарение най-вече на тях книгата се възприема не като „сглобена” от текстове, писани в различно време и по различни поводи (от размисли за Христо Ботев до анализ на най-младото поетическо присъствие върху картата на Враца Я. Кременска и Л. Рашев), а си личи, че е дълбоко премислена, преживяна. Тъкмо затова, без да ни натрапва собственото „его”, без да заема геройски пози и да ни занимава с подробности от личното си житие-битие, на страниците й релефно се откроява и авторът наред с героите си. Първо, защото няма как да не си припомним правилото: ”Кажи ми кои са приятелите ти, за да ти кажа кой си”, и, второ – заради избора на житейския материал и неговата интерпретация.
„Ранни дългове” допълва представата ни за Марин Ботунски като за един несъмнено добър разказвач с чувствително художническо зрение, с асоциативно мислене, със способност за обобщение. И разбира се, като за човек с ясен път, с достойно гражданско поведение.
Ще завърша с един каламбур на Ж. Сотиров, цитиран в книгата, за да го адресирам конкретно към М. Ботунски: „Опасен човек – в пазвата си крие сърце”. И талант – бих добавила, който успешно замества прословутия камък от поговорката, защото едва ли има човек, възприел писателството като съдба, който да не знае колко тежи талантът. Но в случая авторът е осъзнал, че е дошло време за събиране на камъни, и е изградил от тях своя убедителен, здрав, смислен художествен свят.

в. „Словото днес”,
бр. 38/508/ от 7.12. 2006 г.
 


 


 


Реклама

ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM