Български език  English  Русский  Deutsch  Francais  Espanol  Nederlands   Italiano  Portugues  Greek   Romanski  Polski  Hrvatski  Cesky  Chinese  Japanese

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА
ЗА РАБОТАТА НА БЛОКОВЕ 5 И 6

От 22 до 26 юни в АЕЦ "Козлодуй" се проведе последваща партньорска проверка на Световната асоциация на ядрените оператори (WANO).
Съгласно правилата на WANO тя се извършва приблизително 18 месеца след партньорската проверка в АЕЦ "Козлодуй" от края на 2013 г. Целта на мисията на Световната асоциация е да оцени степента на изпълнение на препоръките, отразени в официалния доклад на проверката от 2013 г, а също така и постигнатия от централата напредък за изминалия 18 месечен период.
При провеждането на последващи партньорски проверки се прилага същата методология, ориентирана към резултатите, която се използва и по време на основните проверки. Областите, наблюдавани от експертите на WANO, бяха: организация и администрация; експлоатация; ремонт; радиационна защита, експлоатационен опит, обучение и квалификация, пожарна безопасност и аварийно планиране и готовност. На заключителната среща, проведена на 26 юни, ръководителят на мисията Ян Наньо (Slovenske Elektrarne, Словакия) представи предварителен доклад с резултатите от проверката. В своето изказване той заяви, че екипът на WANO оценява много високо извършеното до момента от атомната централа, а резултатите от проверката дават основание на АЕЦ "Козлодуй" да се гордее с постигнатото. Той изрази възхищението си от персонала на АЕЦ, който през дните на мисията е демонстрирал професионализъм и откритост в поведението си.
Заместник изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев благодари на петимата експерти от WANO и на техните партньори от атомната централа за ползотворната работа. Той изтъкна, че атомната централа ще продължи да прилага най-новите стандарти в ядрената индустрия за да гарантира високо ниво на безопасност и надеждна експлоатация.


.


.


Реклама
ИНТЕРВЮ
СЕВЕР

 

 

 НОВИ КНИГИ
"КОНТАКТ-92"


ХОРОСКОП
АРХИВ

ГАЛЕРИЯ

ВИДЕО
Очакваме вашето мнение!
ПИСМА ДО
"ЗОВ ЗА ИСТИНА"
РЕКЛАМА
КОНТАКТ С НАС 
Creative Commons License
ТЕМИ

Марин
БОТУНСКИ

Марин Ботунски "В СТРАНАТА НА ШЕКСПИР"

"В СТРАНАТА
НА ШЕКСПИР"


"ВИЖ ПАРИЖ
И ... ЖИВЕЙ!"


 


ОСЕМ ГОДИНИ
ZOVZAISTINA.COM